Оголошення

Новини

За листопад місяць видано 17 дозволів на роботу з радіоактивними речовинами


До Головного управління у листопаді 2019 року від суб'єктів господарювання надійшло 46 заяв на отримання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

За результатом розгляду поданих документів було видано 17 дозволів та 13 відмов у видачі санітарного паспорта.

Розгляд ще 16 заяв, що надійшли в листопаді, станом на 01.12.2019, триває.

У більшості випадків підставою для відмови було подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком, що передбачений інформаційною карткою.

Також відмови надавались на підставі негативного висновку за результатами обстежень приміщення суб'єктів господарювання, в яких плануються або проводяться роботи з джерелами іонізуючих випромінювань медичного, промислового або науково-дослідного характеру, серед яких найчастіше: порушення цілісності внутрішнього опорядження приміщень, що потребує проведення ремонтних робіт, не дотримання встановлених вимог до стаціонарних засобів радіаційного захисту, відсутність або не ефективна робота вентиляційних систем тощо.
Автор: від 06.12.2019