Оголошення

Новини

Потужності з виробництва та обігу кормів підлягають державній реєстрації


Звертаємо увагу операторів ринку, які здійснюють виробництво та/або обіг кормів, що вони мають повідомити Держпродспоживслужбу про потужності, які вони мають намір використовувати на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів, з метою їх державної реєстрації.

Таку норму містить ст.15 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», який набрав чинності 19.01.2020.«Це стосується тих операторів ринку, що провадять діяльність, яка не вимагає отримання експлуатаційного дозволу. Крім того повідомити територіальний підрозділ Держпродспоживслужби за місцезнаходженням потужності оператор має не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її роботи», - пояснює Роман Матвійчук, заступник начальника Управління безпечності харчових продуктів-начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби м. Києва.  

Для внесення потужності, що підлягає державній реєстрації, до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів оператор ринку повідомляє про намір її використання шляхом подання відповідної заяви.
 
У заяві про державну реєстрацію потужності зазначаються: найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік кормів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи. Вона може подаватися в електронному або паперовому вигляді та підлягає реєстрації компетентним органом у день її надходження.Автор: Редактор від 14.02.2020   |  Оцінка